archive: Piet de kat die wil weten wat hij wél mag eten